เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา และครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์ ” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ครูปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
๖.๑.๑ สมัครออนไลน์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครและไฟล์เอกสารมาที่ E- mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
๖.๑.๒ หรือสมัครที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” ให้ยื่นใบสมัครได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

วิธีการสรรหา วันเวลา และสถานที่ :
๑ พิจารณาคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑6 ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกบริหาร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
๒ ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓ ผู้มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”