เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ หมู่ ๔ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook