เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดนาพร้าว รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกการศึกษาพิเศษหรือวิชาเอกทั่วไปทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดนาพร้าว เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูจ้างสอน

สังกัด : โรงเรียนวัดนาพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกที่ต้องการ เอกการศึกษาพิเศษหรือวิชาเอกทั่วไปทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนาพร้าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาและหากเป็นวิชาเอกการศึกษา พิเศษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู
(๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ใบรับรองการปฏิบัติงาน)

รายละเอียดตามประกาศเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนวัดนาพร้าว อ.ศรีราชา