เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บํารุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บํารุง) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย)

สังกัด : ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานสอนที่ โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บํารุง)

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างในอัตรา 15,800 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 – กันยายน พ.ศ. 2567)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ห้องธุรการโรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บํารุง) ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เว้น วันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ : ดาวน์โหลด

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนวัดยม – เครือวรศรราษฎร์บำรุง