เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดแหลม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดแหลม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวัดแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

๒. ระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567 และโรงเรียนวัดแหลม อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว

๓. อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.) ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียน วัดแหลม