เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

ด้วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน วิชาเอกปฐมวัย

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน  วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 28  สิงหาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 034-839041 

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน  เวลา สถานที่ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

4. วิธีการคัดเลือก 
การสอบปฏิบัติการสอบและสอบสัมภาษณ์

5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอบข้อเขียนและ สอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สอบข้อเขียน และ เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)  ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ – บ้านบ่อราษฎรบำรุง