เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาจีน รวม 4 อัตรา

ประกาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

สังกัด : โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1.1 ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
1.2 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรี วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก :
จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์