เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูแนะแนว

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูแนะแนว

สังกัด : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ติดต่อสอบถามทางโรงเรียน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

การยื่นใบสมัคร :
๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๓ ยื่นใบสมัครได้กลุ่มบริหารงานบุคคล ม.ต้น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี