เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน). 

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอนแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
อาคาร ๙๒ ปี คุณพ่อโต พงษ์พันธุ์เดชา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม