เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

ที่ตั้ง : โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1598 ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : รับสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 15 พฤศจิกายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์