เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วยโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

1.ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ พัสดุ – การเงิน จำนวน 1 อัตรา
2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

3. ค่าตอบแทน
3.1 ครูอัตราจ้าง จำนวน 9,140 บาท
3.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9,140 บาท

สามารถเข้ายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook โรงเรียนสารภีพิทยาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม