เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง ๓ อัตรา เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ อัตรา เอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตราและเอกภาษาไทย ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ ๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง ๓ อัตรา
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ อัตรา เอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตราและเอกภาษาไทย ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,800 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี