เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนหนองจอกวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนหนองจอกวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนหนองจอกวิทยา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : วิชาเอกทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนหนองจอกวิทยา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ รร.หนองจอกวิทยา