เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง งานแนะแนว 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว

สังกัด : โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหอวัง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ :
โรงเรียนหอวังจะทำการทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องแนะแนว (ห้อง ๔๑๑) โรงเรียนหอวัง โดยให้ผู้สมัครเตรียมสาธิตการสอนพร้อมแนบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ แผน

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหอวัง