เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
(๑) สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง/สวัสดิการ
๒.๑ สาขาวิชาเอกพลศึกษา ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
๒.๒ สวัสดิการประกันสังคม

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖.๐๐ น

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง