เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลบวร นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร: ครูประจำชั้น ห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (Borvorn+)

โรงเรียนอนุบาลบวร นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร: ครูประจำชั้น ห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (Borvorn+)

โรงเรียนอนุบาลบวร นครราชสีมา
💗 ประกาศรับสมัคร: ครูประจำชั้น💗
ห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (Borvorn+)
⛳คุณสมบัติ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง
มีทัศนคติที่ดีต่องานสอนและเด็กๆ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ ไม่เกิน 45 ปี

✅ รายละเอียดงาน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%
สอนและจัดกิจกรรมในวิชาภาษาไทย คณิต และวิชาความรู้ทั่วไป
ทำเอกสารบันทึกก่อน-หลังการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

❇️หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักเพจได้


สนใจสมัคร
https://forms.gle/LJR6aEppVrAzmgVm6