เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี
ด้วยโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เงินประกันสังคมร้อยละ 5)

2. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร 02-581-6475 / 084-6886823 ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook:โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม