เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินประกันสังคมร้อยละ ๕)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี