เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท