เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารณ์ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 0๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ Anuban Sawangarom School