เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง พนักงานบริการ
ด้วยโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่ง อัตราว่าง เงินเดือน
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตราว่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
    1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

2. เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 4-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ภายในเวลา 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

รายละเอียดประกาศ