เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ หรือ สาขาวิชาเอกทางการศึกษาทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สังกัด : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราการจ้าง
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ อัตรา งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วิชาเอกศิลปะ หรือ สาขาวิชาเอกทางการศึกษาทุกสาขา

อัตราเงินเดือน : อัตราการจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๗๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ