เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๘,๙๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
– สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
– ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย