เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

สังกัด : โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิธีการสอบข้อเขียน : ปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๑ สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
๒ ปฏิบัติการสอน (๕๐ คะแนน)
๓ สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง