เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูปฐมวัย) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนเหล่าหมากจันทนคำล่องประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูปฐมวัย) จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูลและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.เหล่าหมากจันทน์ คำล่องประชานุกูล อ.กุมภวาปี