เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเอกชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเอกชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก พิมพ์ใบสมัคร (ตามเอกสารท้ายประกาศ) และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป เวลา ( ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) ณ โรงเรียนเอกชัย

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร