เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

สังกัด : โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาจีน) จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์เอกกระสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๑-๕๕๗๙ ผอ.โชคชัย แร่นาคและหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๔-๒๑๘๒ ครูสิริวรรณ ตลับนาค

ประกาศเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์

สมัครออนไลน์ : คลิกลิ้งค์

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม Erawan Wittayakom School