เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสํานักทอง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสํานักทอง) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสํานักทอง) ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสํานักทอง) ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสํานักทอง)

วิธีการคัดเลือก : คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘
(บ้านสํานักทอง)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ บ้านสำนักทอง