เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

ใบงานวันปีใหม่ มี 2 แบบ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

แจกฟรี 🎉 ใบงานวันปีใหม่ มี 2 แบบ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

📒 มี 2 แบบ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

❌ ไม่อนุญาตให้อัพโหลดซ้ำ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ที่มา: ใบงาน สื่อการสอน by KruLadda

ใบงาน #สื่อการสอน #ใบงานวันขึ้นปีใหม่