เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

ใบงานวันมาฆบูชา แจกฟรีจ้า !!!

ใบงานวันสำคัญทางศาสนา แบบน่ารักสุดๆ วันมาฆบูชา
Makha Bucha Day
ความสำคัญ
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”
แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจาก
ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์
ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่น
แคว้นต่าง ๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่าง
พร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่
พระพุทธเจ้าทรงบวนให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

ที่มา: อ่านออกง่าย เขียนได้คล่อง

เมื่อต้องการ “รถตู้มือสอง” ต้องที่นี่เลย : https://รถบ้านเจ้าของขายเอง.net/ตู้ การเดินทางไปทำธุระส่วนตัวหรือการเดินทางไปกับครอบครัว รถตู้มือสองจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในทุกๆ การเดินทางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำธุระส่วนตัวหรือการเดินทางไปกับครอบครัว รถตู้มือสองจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในทุกๆ การเดินทางของคุณ ที่เว็บ รถบ้านเจ้าของขายเอง