เรื่องครูครู.com
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

Posted on: