เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

แบ่งปัน 🔥 บัตรคำอาชีพ Occupations

มาเเล้วครับบัตรคำ บัตรคำเกี่ยวกับอาชีพ Occupations
ต่าง ๆ มีการใช้สีสัน เพื่อดึงดูดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
สามารถโหลดไปใช้งานได้เลยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1WHpSepEBmpwErEuh7ICeRI0Nhlt0qsFt/view?usp=sharing

ที่มา : ใบงานสื่อการสอน อนุบาล Kun Ton